Algemene voorwaarden

Voor al onze aanbiedingen en teksten geldt dat typfouten zijn voorbehouden. 

Getoonde afbeeldingen kunnen iets afwijken van daadwerkelijk geleverde producten. 

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst.

Deze volledige tekst is als .pdf (Adobe Reader) bestand te downloaden. Klik hier